Szkoła Podstawowa nr 19
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Regulaminy

Zasady wyboru potencjalnych najemców sali gimnastycznej, boiska oraz pomieszczeń w szkole


Data dodania: 2023-02-28 16:15:56
Autor: Joanna Chadaj


Regulamin funkcjonowania szkoły na czas pandemii


Data dodania: 2021-09-01 16:27:09
Autor: Joanna Chadaj


Aneks nr 2 do Regulaminu ZFŚS


Data dodania: 2021-06-10 16:40:14
Autor: Joanna Chadaj


Raport o dostępności architektonicznej i cyfrowej dla osób niepełnosprawnych.


Data dodania: 2021-03-30 12:58:41
Autor: Joanna Chadaj


Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej 


Data dodania: 2020-02-24 19:55:42
Autor: Joanna Chadaj


Regulamin wycieczek szkolnych


Data dodania: 2018-09-13 18:08:25
Autor: Joanna Chadaj


Procedura postępowania w sprawie alarmu smogowego


Data dodania: 2018-10-01 19:47:41
Autor: Joanna Chadaj


Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku


Data dodania: 2018-10-12 20:53:38
Autor: Joanna Chadaj


Regulaminu ZFŚS


Data dodania: 2018-12-09 21:32:13
Autor: Joanna Chadaj


Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-14 17:18:48
Autor: Joanna Chadaj


Aneks nr 1 do Regulaminu ZFŚS


Data dodania: 2019-09-26 21:26:34
Autor: Joanna Chadaj