Szkoła Podstawowa nr 19
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości 130 000 złotych

dot.:  Usługi świadczone przez Poradnie Medycyny Pracy


Data dodania: 2024-03-19 19:13:45
Autor: Joanna Chadaj


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości 130 000 złotych

dot.: Remont sali gimnastycznej w SP19 w Rybniku


Data dodania: 2023-12-11 14:28:23
Autor: Joanna Chadaj


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości 130 000 złotych

dot.: Zakupu i dostawy urządzeń multimedialnych i oprogramowania specjalistycznego dla Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-08 22:46:00
Autor: Joanna Chadaj


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości 130 000 złotych

dot.: Transport uczniów na basen w roku szkolnym 2023/2024


Data dodania: 2023-08-07 19:46:18
Autor: Joanna Chadaj


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości 130 000 złotych

dotyczy: zakupu i dostawy komputerów i monitorów na potrzeby  Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku


Data dodania: 2023-03-03 18:51:46
Autor: Joanna Chadaj


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości 130 000 złotych

dot.: remont łazienek dziewczyn i chłopców w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku


Data dodania: 2022-12-15 18:12:37
Autor: Joanna Chadaj


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości 130 000 złotych

dot.: malowania sal lekcyjnych oraz malowanie gabinetu specjalistów w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku


Data dodania: 2022-12-13 16:53:24
Autor: Joanna Chadaj


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości 130 000 złotych

dot.: Transport uczniów na basen w roku szkolnym 2022/2023


Data dodania: 2022-08-22 12:01:44
Autor: Joanna Chadaj


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości 130 000 złotych

dot.: Remont sal lekcyjnych w SP19 w Rybniku


Data dodania: 2021-12-22 13:52:42
Autor: Joanna Chadaj


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości 130 000 złotych

dot.: Zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku


Data dodania: 2021-11-24 14:53:37
Autor: Joanna Chadaj


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości 130 000 złotych

dot.: Remont sal lekcyjnych w SP19 w Rybniku

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 złotych

dot.: Oferta na dostawę ekogroszku do Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku na sezon grzewczy 2021/2022


Data dodania: 2021-11-10 16:46:56
Autor: Joanna ChadajData dodania: 2021-09-07 18:29:42
Autor: Joanna Chadaj


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 złotych

dot.: Zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wyposażenia i mebli na potrzeby szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku w ramach projektu "Zielonej Pracowni".


Data dodania: 2021-07-06 18:18:48
Autor: Joanna Chadaj


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 złotych

dot.: Oferta dotyczy zakupu i dostawy monitora interaktywnego.


Data dodania: 2021-05-28 15:25:08
Autor: Joanna Chadaj


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

dot.: Oferta na utworzenie klasopracowni na wolnym powietrzu, pod tzw. chmurką przy Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku


Data dodania: 2020-09-30 16:47:10
Autor: Joanna Chadaj


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

dot.: Oferta na zakup i dostawę książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 19
w Rybniku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
.


Data dodania: 2019-10-28 16:29:04
Autor: Joanna Chadaj


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

dot.: Zakupu, dostawy i montażu urządzeń multimedialnych oraz zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 19
w Rybniku.


Data dodania: 2019-11-06 18:11:12
Autor: Joanna Chadaj